Skip to main content
Հետադարձ կապ

Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցություն

1. Միանվագ դրամական աջակցության ծրագիր

Մարզային բնակավայրերում հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, որն ուղղվում է կանխավճարի ֆինանսավորմանը։ 

Պայմանները՝

 • ընտանիքում առկա է առնվազն 2 անչափահաս երեխա
 • բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում 2020 թվականի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո, և անհրաժեշտ տեղեկությունները նախարարություն են ներկայացվում նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը,
 • անշարժ գույքի ձեռք բերվող և գնահատվող շուկայական առավելագույն գինը՝ 30 մլն դրամ (3-րդ երեխայի դեպքում՝ 35 մլն, 4-րդի դեպքում՝ 40 մլն և այլն)
 • կատարվող կանխավճարի նվազագույն չափը՝ անշարժ գույքի արժեքի առնվազն 10%
 • Սեփականության իրավունքը գրանցվում է շահառուի և նրա ամուսնու անունով։

Աջակցության չափը՝

 • անշարժ գույքի արժեքի 5%, բայց ոչ ավելի, քան 1 մլն դրամը, որին ավելանում է 3-րդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար ևս 5%, բայց ոչ ավելի, քան 500,000 դրամ
 • անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով փաստացի ստացած վարկի 10%, բայց ոչ ավելի, քան 1 մլն դրամը, որին ավելանում է 3-րդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար ևս 10%, բայց ոչ ավելի, քան 500 000 դրամ։

Եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 30 տարին, աջակցությունն ավելացվում է 30%-ով:

 

2. Կանխավճարի ապահովագրության ծրագիր

Հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերող շահառուին տրամադրվում է դրամական աջակցություն՝ տարեկան ապահովագրական վճարը վճարելու համար։

Պայմանները՝

 • ընտանիքում առկա է առնվազն 1 անչափահաս երեխա
 • բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում 2020 թվականի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո, և անհրաժեշտ տեղեկությունները նախարարություն են ներկայացվում նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը
 • անշարժ գույքի ձեռք բերվող և գնահատվող շուկայական առավելագույն գինը՝ 30 մլն դրամ (3-րդ երեխայի դեպքում՝ 35 մլն, 4-րդի դեպքում՝ 40 մլն և այլն)
 • կատարվող կանխավճարի նվազագույն չափը՝ անշարժ գույքի արժեքի առնվազն 10%։

Աջակցության չափը՝

Տարեկան ապահովագրական վճարի 90%, բայց ոչ ավելի, քան տարեկան 180,000 դրամ։

 

3. Երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագիր

Հիփոթեքային վարկ մարող ընտանիքում երեխա ծնվելու դեպքում տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, որն ուղղվում է հիփոթեքային վարկի մայր գումարի մարմանը։

Պայմանները՝

 • Երեխան ծնվել է 2020 թվականի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո (մինչև երեխայի 1 տարին լրանալը)
 • Անշարժ գույքի ձեռք բերվող և գնահատվող շուկայական առավելագույն գինը՝ 30 մլն դրամ (3-րդ երեխայի դեպքում՝ 35 մլն, 4-րդի դեպքում՝ 40 մլն և այլն)
 • Դիմելու օրվա դրությամբ առկա է առնվազն 12 ամիս մարում
 • Վերջին 12 ամիսների ընթացքում ուշացումների ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացուցային օրը։

Աջակցության չափը՝

 • 1-ին և 2-րդ երեխայի դեպքում՝ վարկի մնացորդային մայր գումարի 10%, Երևան քաղաքում՝ 5%, բայց ոչ ավելի, քան 500,000 դրամ
 • 3-րդ և հաջորդ երեխայի դեպքում՝ վարկի մնացորդային մայր գումարի 50%, Երևան քաղաքում՝ 25%, բայց ոչ ավելի, քան 2 մլն դրամ
 • Եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 25 տարին, ապա 1-ին և 2-րդ երեխայի դեպքում՝ վարկի մնացորդային մայր գումարի 15%, Երևան քաղաքում՝ 8%, բայց ոչ ավելի, քան 1,5 մլն դրամ
 • Եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 30 տարին, ապա 3-րդ և հաջորդ երեխայի դեպքում՝ վարկի մնացորդային մայր գումարի 70%, Երևան քաղաքում՝ 35%, բայց ոչ ավելի, քան 4 մլն դրամ
 • Միաժամանակ մեկից ավելի երեխա ծնվելու դեպքում աջակցության չափը հաշվարկվում է ըստ ծնված երեխաների քանակի։

Միանվագ դրամական աջակցության և կանխավճարի ապահովագրության ծրագրերից օգտվելու համար շահառուն դիմում է նախարարության հետ պայմանագիր կնքած բանկ կամ վարկային կազմակերպություն։ Երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրի դեպքում, եթե բանկը նախարարության հետ չի կնքել պայմանագիր, ապա տրամադրում է տեղեկանք հիփոթեքային վարկի և մնացորդային գումարների վերաբերյալ, որը շահառուն, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ, ներկայացնում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։