Skip to main content
Հետադարձ կապ

Թեժ գծերի հեռախոսահամարներ

Կյանքում քիչ չեն իրավիճակները, երբ, հանգամանքներից ելնելով, անհրաժեշտություն ենք ունենում այս կամ այն հարցով հրատապ տեղեկություն կամ խորհրդատվություն ստանալ, օգնության դիմել: Այս դեպքերում հույժ կարևոր է տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից օգտվել, դիմել ճիշտ ծառայությունների՝ վստահ լինելու, որ մասնագիտական պատշաճ աջակցություն կստանանք: Ստորև առաջարկում ենք մեր երկրում գործող վստահելի գործող թեժ գծերի հեռախոսահամարները: Որպես կանոն, դրանցից շատերը հասանելի են 24/7 ռեժիմով:

080 06 1111

Երեխաների պաշտպանության հարցերով թեժ գիծ

116

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ

099 88 78 08

Կանանց աջակցության կենտրոնի թեժ գիծ

1-01/112/911

Փրկարար ծառայության/Արտակարգ իրավիճակների նախարարության թեժ գիծ

1-02

011 58 76 03

Ոստիկանություն

1-03

Շտապ օգնություն

1-04

010 29 49 04

Հայռուսգազարդ

1-05

011-514000

1-08 (արտակարգ դեպքեր)

Երևանի քաղաքապետարանի թեժ գծեր

1-80

010 59 13 12

Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր-թեժ գիծ

1-85

«Վեոլիա ջրի» թեժ գիծ

80-03

ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ

010 59 96 00

ԿԳՄՍ նախարարության թեժ գիծ

010 57 62 80

010 55 55 02

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պոակի թեժ գիծ

010 59 96 00

ԿԳՄՍ նախարարության թեժ գիծ

010 55 06 01

ՀՀ Ան հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն

114

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թեժ գիծ

010 20 60 40

Սննդի անվտանգության պետական տեսչության թեժ գիծ

010 564 771/

010 584 892

ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ (UNHCR)

Նույնաբովանդակ այլ նյութեր