Skip to main content
Հետադարձ կապ

Առարկաների չափում

  • Երեխային տվե՛ք նույն չափի առարկաներ (մետաղադրամներ, լոբու հատիկներ կամ կոճակներ):

  • Տվե՛ք տարբեր երկարություն ունեցող առարկաներ և խնդրե՛ք դասավորել դրանք` ըստ չափերի:

  • Օգնե՛ք չափել այդ առարկաները ձեր տված մետաղադրամների կամ լոբիների միջոցով: