Skip to main content
Հետադարձ կապ

#LearningAtHome _ Նոր հեքիաթ ենք գրում

Երեխայի հետ վերհիշեք մի զվարճալի պատմություն, որ ձեր ընտանիքում է պատահել։ Առաջարկում ենք երեխայի հետ միասին այդ պատմության մասին պատմող գիրք պատրաստել։ Իրար ամրացրեք/սոսնձեք մաքուր թղթեր։ Երեխաները կարող են անձամբ նկարազարդել գիրքը կամ այլ ամսագրերից նկարներ փակցնել։ Երեխան կարող է նկարազարդել գրքի կազմն այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Եթե ձեր երեխաները գրել գիտեն, ապա թողեք ինքնուրույն գրեն հեքիաթը, իսկ եթե չգիտեն, նրանք կարող են պատմել, իսկ դուք՝ գրել։

Լուսանկարեք ձեր գիրքը և նկարը ուղարկեք մեզ կամ տարածեք սոց ցանցերի ձեր էջերով՝ չմոռանալով գրառման մեջ ներառել #LearningAtHome և #ՏանըՀավեսէ հեշթեգերը։

Խաղադարան