Skip to main content
Հետադարձ կապ

Թվերի որս

Առաջարկե՛ք երեխային թվերի որս կազմակերպել տանը:

Տանը՝ ցանկացած մի հարմար տեղ, գրե՛ք մի թվանշան, օրինակ՝ 5 թվանշանը:

Խնդրե՛ք, որ երեխան փնտրի ու գտնի այն:

Երբ վերադառնա, հարցրե՛ք, թե որտեղ է գտել:

Հետո կարող եք առաջարկել նա գրի մեկ այլ թվանշան ու պահի տան մի այլ վայրում:

Հիմա ձեր հերթն է գտնել այն: