Skip to main content
Հետադարձ կապ

Զբոսանք

  • Նորածնի հետ զբոսնեք ցանկացած եղանակին` կյանքի առաջին իսկ օրից:
  • Զբոսանքը սկսել 10-15 րոպեից` ամեն օր տևողությունը ավելացնելով 3-5 րոպեով` հասցնելով մինչև 1-2 ժամի:
  • Երեխային անհրաժեշտ է հեռու պահել արևի ուղիղ ճառագայթներից, ամռան ամիսներին երեխայի գլուխը պետք է պաշտպանել թեթև բամբակյա գլխարկով:
  • Եթե չափազանց ցուրտ է (-10° C-ից ցածր), զբոսնելու փոխարեն կարելի է փոքրիկին դուրս բերել պատշգամբ:
  • Պաշտպանել երեխային քամուց:
  • Ամռանը երեխայի զբոսանքը անհրաժեշտ է կազմակերպել մինչև կեսօր և ժամը 17:00-ից հետո: